Om kören

Mäster Olofskören – en blandad kör som har kul

Mäster Olofskören är en ideell förening och består av ett 40-tal medlemmar i olika åldrar. Vi har en styrelse och en rad fiskaler med olika ansvarsområden, t ex noter, kläder, resor och konserter.

Kören är ansluten till Sveriges Körförbund. Vi samarbetar också med Kulturens bildningsverksamhet.

Mäster Olofskören i Cork 2022


Mäster Olofskören i Gamla Stan startades 1940 och återupplivades efter en tids vila 1984. Vi är en blandad kör, med både dam- och herrstämmor – ett kul gäng erfarna körsångare som framför kyrkomusik, jazz, visor och pop. Repertoaren är bred och varierad – vi hanterar sakrala verk och poplåtar såväl som nationalromantik och nubbevisor.
Vår dirigent heter Bo Tobiasson och har tidigare arbetat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Vi ger en eller flera konserter varje år – ensamma eller tillsammans med andra grupper – och har också sjungit vid helger och högtider som till exempel Valborg och Allhelgona. I december varje år har vi självklart julkonserter samt en hektisk turné vid Lucia, då vi lussar på olika företag och organisationer i Stockholm. Vi försöker också komma iväg på en körresa varje år..


Repetitioner
Vi repeterar varje tisdagkväll kl 18.30 i Mäster Olofsgården, Gamla Stans hemgård, och efter repetitionerna händer det att vi varvar ner med en öl på någon pub i Gamla Stan. Vi är en kör med höga ambitioner både tekniskt och musikaliskt, och på konserterna sjungs allt utan noter. Vi kommer från många skilda bakgrunder och yrkeskategorier, gemensamt är dock att vi jobbar hårt för att få en bra klang och en god stämning. Vi fokuserar på ett bra resultat, men atmosfären är avslappnad och skratten många.


Konserter och framträdanden
På våra konserter sjunger vi allt utan noter och a capella, dvs utan ackompanjemang – ibland kan det dock hända att någon körmedlem tar upp ett instrument. Publiken inbjuds ofta att delta, till exempel på julkonserterna, där de klassiska julpsalmerna sjungs tillsammans.
Vår repertoar är väldigt varierad – svenskt och utländskt, allt från sakrala verk av Mendelssohn och Homilius till nationalromantik, Hasse & Tage och pop, exempelvis Beatles och ABBA.
Vill ni engagera oss kan vi alltid sätta ihop ett program som passar i de flesta sammanhang; både en seriös konsert och en uppsluppen firmafest eller konferensmiddag. Vi tycker om att underhålla och vill alltid bjuda på ett framträdande som förgyller tillvaron! Läs mer på sidan Bokningar och biljetter

Mäster Olofsgården
Mäster Olofsgården har en bred verksamhet som riktar sig till alla åldersgrupper. Cirka 22 medlemsföreningar med sammanlagt 2000 medlemmar har sina möten och aktiviteter i huset och gården har studiecirklar i samarbete med ABF och Sensus. Det finns även öppen verksamhet, t ex kroki. Kulturföreningar repeterar och seminarier och konferenser anordnas här.
Hemgårdsrörelsen har sina rötter i England, där den tidiga industrialismen i slutet av 1800-talet skapade stora sociala problem och ökade klyftor mellan rika och fattiga. Inflyttningen från landsbygden till städerna skapade trångboddhet, utslagning, fattigdom och slum. Samhället hade på denna tid inget skyddsnät som kunde fånga upp dem som råkade illa ut. Hemgården Mäster Olofsgården skapades här 1931 på initiativ av prästen Gabriel Grefberg och har sedan starten haft kvar samma starka sociala engagemang kring frågor som rör sociala problem. Syftet med gården är att stärka den sociala och kulturella samhörigheten mellan människor i alla åldrar. Hemgården ska vara en plattform för ökad förståelse mellan människor med olika social och kulturell bakgrund.
Gården har också en filmskola för ungdomar i ytterstan och innerstan med en professionell filmare som ledare. Ungdomarna skriver egna manus, filmar, klipper och redigerar. I samarbete med Stockholms Domkyrkoförsamling driver Mäster Olofsgården en musikstudio för musikintresserade ungdomar i 14-årsåldern som vistas i ’riskmiljöer’. Ungdomarna får en utbildning i inspelningsteknik och ges möjlighet att uppträda inför publik. Projektet leds av en diakon och en inspelningstekniker.

Huset på Svartmangatan 6 ägdes på 1400-talet av Sten Sture den äldre. Johan III skänkte det till Pontus de la Gardie 1576 och kung Sigismund bodde sannolikt här när han besökte Stockholm. 1620 byggdes det om och på 1800-talet skedde ytterligare två ombyggnader. Portalen byggdes av paret Karl Mauritz Lewenhaupt och Anna Maria Cruus till det hus hon ärvt efter sin morfar, riksskattmästare Jesper Mattsson Cruus. Portalen har två lejon högst upp på var sin sandpilaster, mellan lejonen finns Levenhauptska skölden till vänster och den Cruuska till höger.